Vår verksamhet

Förskolan styrs av ett hundratal lagar. De viktigaste för oss är skollagen och läroplanen, lpfö 98/2010 som är en förordning. Förutom lagar och förordningar finns det allmänna råd som skolverket ger ut.
Utöver dessa lagar tar vi hänsyn till föräldrabalken, socialtjänstlagen, livsmedelslagen mfl.

 

“Förundran får oss att tänka”

– Aristoteles

Klicka på länkarna för att hämta önskat dokument

Systematiskt_kvalitetsarbete

* Målformulering förskolan

Styrdokument

Leave a Reply