Lilla Fågel Blå

 • I förskolan  Lilla Fågel avdelningen Blå erbjuder vi ditt barn trygghet, glädje samt lärande. Förskolan ligger nära natur och skogen, där barnen kan leka och utforska nya spännande saker.

  Vår lokal är harmonisk och fin, vi har en ateljé, ett stort lekrum och dock vrå.

  På avdelningen Blå har vi 12 barn i åldern 3-6 år. Vi är tre pedagoger, och en av pedagogerna jobbar som resurs. Barngruppen delas i mindre grupper, där det ges större möjlighet till lärande samtal samt pedagogiska inslag som ger barnen insikter.

  Vi arbetar utifrån skolagen och läroplanen. Våra mest viktiga inriktningar är, svenska språk matematik och naturvetenskap. Vi erbjuder barnen till en utmanande och tydligt miljö med rikt och tillgänglig material där de kan utvecklas tillsammans inom lärorika aktiviteter.

  Vi arbetar med teman och projektarbete, där vi väljer ett ämne utifrån barnens intresse och sedan fördjupar vi oss inom ämnet. Vi arbetar inom forskning, undersökning och experiment samt upplevelse baserade på övningar som får barnen att tänka som grupp och individuell.

  Barnen är delaktiga i sitt eget lärande genom gemensamma samtal och reflektioner utifrån bilder och annan dokumentation.

Leave Your Reply