Lilla Fågel Gul

  • Förskolan ägnar sig åt trygghet, glädje och kvalitet!

    Det är enhetens äldsta förskola. Här går idag 22 barn i åldrarna 1-3,5 år. 

    Barnen är uppdelade i två grupper samt fyra projektgrupper. Förskolan ger ditt barn utrymme att utvecklas till en självständigt, kreativ och ansvarsfull individ. Vi arbetar tillsammans med barnet och med dig som förälder mot bästa möjliga utveckling för barnet.

    Den pedagogiska miljön är uppdelad i en hem vrå där barnen bearbetar och delger sina rfarenheter i rollekar, en ateljé där fokus ligger på skapande verksamhet. I anslutning till förskolan har vi en egen gård. Förskolan har ett sagorum, ett sinne rum där de yngsta barnen vilar och där läser vi också sagor och dramatiserar med hjälp av flanosagor och handdockor. I den kombinerade ateljén och verkstaden finns möjlighet att bygga, konstruera, måla, pyssla och spela spel av olika slag.

     

Leave Your Reply