Lilla Fågel Lila

 • Vi på lilla fågel lila har plats för 30 barn och vi har två avdelningar för olika åldrar. Avdelningarna heter Tuppen och Kycklingen. På tuppen har vi 11 barn där barnen är mellan 5-6 år gamla och barngruppen består av 4 pojkar och 7 flickor. På kycklingen har vi 11 barn där barnen är mellan 3-4 år gamla och barngruppen består av 9 pojkar och 2 flickor. Vi har en stor förskola med två avdelningar och många rum som ger möjlighet till lärandet. Utöver avdelningarna har en fin ateljé, bygg och konstruktionsrum, datarum och en affär där barnen får vistas tillsammans. Barnen har olika etniska bakgrund, därför är mångfald grund till vårt arbete. Vi stödjer barnen genom att erbjuda barnen modersmålsundervisning en gång i veckan. Vi på Lilla Fågel har en buss där barnen blir lämnade och hämtade och även några barn som blir lämnade och hämtade av sina föräldrar.

   

  Vi är fyra pedagoger på förskolan lila varav en är förskollärare och tre barnskötare. Vi arbetar utifrån Skollagen, Läroplanen och våra speciella inriktningar som är språk, matematik och integration. Vi arbetar även ständigt med den pedagogiska miljön som ska vara kreativ och inbjudande för alla barn. Förskolans miljö ska stimulera, utmana och erbjuda barnen ett rikt urval, där barnen kan göra egna val både inomhus och utomhus. Barns lärande och barns inflytande och delaktighet är områden vi fokuserar oss på. Vi satsar mycket på barns lek och den pedagogiska miljön samt utemiljön.

   

  Gruppdynamik: att skapa en Vi- känsla och arbeta med båda avdelningarna som grupp är ett av de första målen: trygghet-tillhörighet-delaktighet-inflytande är en viktig grund till lärande som en process.

   

  Vi erbjuder barnen en utmanande och tydlig miljö med rikt och tillgänglig material där barnen får ett utrymme att utveckla lek, fantasi, konst, kreativitet och lärande. Genom det får barnen möjlighet att utforska, utveckla alla sina sinnen och lära sig genom sina egna tankar, intressen och erfarenheter. Vår förskola präglas av en glad och positiv atmosfär som gör arbetet roligt och arbetet omkring värdegrunden står i fokus.

   

  Det pedagogiska arbetet som vi utför väljer vi att dokumentera, reflektera och analysera och detta blir ett utvecklingsområde för vårt pedagogiska arbete. Genom att dokumentera, reflektera och analysera vårt pedagogiska arbete och verksamheten kan vi utveckla och tillföra nya upplevelser i barnens vardag. Vi arbetar genom tema och projektarbete, där vi väljer ett ämne utifrån barnens intresse och sedan fördjupar vi oss inom ämnet. Vi är flexibla och arbetar ibland i både helgrupp och ibland i små projektgrupper. På så sätt tränar vi barnen turordning, tolerans och att fungera självständigt såsom helgrupp. Vi arbetar mycket med tema/projektarbeten där vi utforskar, söker nya kunskaper och erfarenheter samt experimenterar och allt sker genom lek.

   

  Föräldrasamverkan: Om hur vårt arbete framåtskrider ges via månadsbrev, utvecklingssamtal, spontana samtal och föräldramöten. Vi involverar föräldrarna på olika sätt: genom att uppmuntra att samtala med sina barn hemma om förskolan och om värdegrunden. Vi har utvecklingssamtal en gång i terminen där vi berättar om hur barnet har utvecklats. I samverkan med hemmen tror vi kunna uppnå bästa resultat. För att kunna arbeta på ett optimalt sätt med barns kompetenser och inflytande försöker vi pedagoger ta reda på så mycket som vi kan genom observation, dokumentation och med hjälp av familjerna som har den bästa kunskapen om just sitt barn.

   

Leave Your Reply