Lilla Fågel Röd

 • När vi planerar vår pedagogiska verksamhet utgår vi från barnens tankar och idéer.

  Vi arbetar med skapande verksamhet såsom, dans, rörelse, drama-teater, musik. Vi är ute varje dag och gör utflykter i närområdet. Vi leker och lär tillsammans både barn och vuxna, inne och ute. På så vis får vi naturligt in språkutveckling, naturkunskap, teknik, matematik, kreativitet i verklighet. Vi pedagoger fungerar som förebilder och uppmuntrar barnen att använda båda språken samt att vara stolta över sina språk och sin identitet.

   

  På Förskolan Lilla Fågel uppmärksammar och firar, svenska och i viss mån även andra högtider och traditioner som barn själva tillhör till, samt lyfter fram glädjen i och fördelarna med att vara flerspråkiga och mångkulturella.

   

  Vi följer de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan (Lpfö-98, rev 16). Där anges förskolans värdegrund och uppdrag. Vi bedriver vår verksamhet i demokratiska former. Reflektion, omsorg, hänsyn och lärande bland både barn och vuxna står i fokus i vårt dagliga arbete.

   

  Lilla Fågel Röd öppnade 2012 på Mellanbyplan 23-25 i Rinkeby. På vår förskola går ca 45 barn i åldrarna 1-6 år och är fördelade i tre grupper.

  Våra avdelningar är:

Leave Your Reply