Lilla Fågel Vit

 • Lilla Fågel Vit ligger i Hässelby.

   

  Förskolan har två avdelningar. De äldsta går på Bamse och de yngre på Lille Skutt.

  Våra pedagogiska miljöer är kreativa och anpassade efter barnens nivåer och vårt fokus ligger på språk och identitetsutveckling. Lilla fågel Vit är en mötesplats för olika språk, traditioner och kulturer.

  Verksamheten bedrivs i enlighet med Reggio Emilias filosofi och pedagogik. Vi tillämpar det fria valet så att barnen har frihet under ansvar.

  Förskolan ligger i den fantastiska miljön. På förmiddagarna är vi varje dag på en av de fem parkerna runt förskolan oavsett väder.  Denna miljö är utforskande, utmanande och utvecklande. En dag per vecka är barnen i skogen. Och njuter av de gröna och sköna omgivningar. I denna miljö hittar barnen spännande växter och småkryp. Barnen använder hela sin kropps motorik och alla sina sinnen.  

   

  ”Ett barn har hundra språk” Loris Malaguzzi.

   

Leave Your Reply