Lilla Fågel Vit

 • Lilla Fågel Vit ligger i Hässelby.

   

  Lilla fågeln vit är en liten förskola med 24 platser och två barngrupper
  En småbarnsgrupp i åldrarna 1 till 3 år och en grupp i åldrarna 3 till 5 år.
  Vår förskola är inspirerad av Regio Emilia pedagogiken, där varje barn får möjlighet att utforska, pröva på, utveckla sina färdigheter med olika lek och pysselmaterial som är tillgängliga för barnen, både enskilt och i grupp.
  I de små pedagogiska stationerna utvecklar barnen sin motorik, fantasi, inlevelseförmåga, matematik, språk och samarbete med varandra.
  Vår förskola tillämpar svenska samhällets demokratiska värderingar och FNs Barnkovention.
  Vi arbetar enligt skollagen och det nya läroplanen. Vi utgår från barngruppens behov och förutsättningar i vårt pedagogiska arbete alltid i nära sammarbete med föräldrarna.
  Vi tillämpar temainriktat pedagogik och lägger vikten på att utveckla barnen i det svenska sråket, för vägen till all kunskap sker via språket. Återkomande ämnen som vi utvecklar med barnen dessutom är: svenska traditioner och hålbart förhållningssätt gentemot naturen.
  Om vi har väckt er nyfikenhet, är ni välkomna att kontakta oss.
   

   

  ”Ett barn har hundra språk” Loris Malaguzzi.

   

Leave Your Reply