Rutiner för klagomålshantering

 • Hur registrerar du ditt barn
  Vårt mål är att skapa en plats som engagerar varje barn.
   
  • Omfattande rapportering om individuell prestation
  • Utbildningsfält och skolpresentationer
  • Individuell uppmärksamhet i en liten klass miljö
  • Lärande program med efterskola vård
  • Möjligheter att genomföra vetenskapliga undersökningar
  • Positiv inlärningsmiljö för ditt barn

   

  Rutin för att ta emot och utreda klagoma Ladda ner

  REGLER FÖR INTAGNING Ladda ner